Så undviker du trafikolyckor och förbättrar din säkerhet på vägen

Oavsett om du bor i en hektisk storstadsstad som Stockholm eller i en lugn, avslappnad förortsstad, kan trafikolyckor hända. Även om de flesta kollisioner vanligtvis leder till lindriga skador och konsekvenser för förarna och närliggande passagerare, kan vissa olyckor leda till dödsfall. Det bästa sättet att förhindra att sådana incidenter inträffar är att öva på trafiksäkerheten hela tiden. Läs även ” Bilbelysning – hur ser den ut i framtiden?

I allmänhet, när du först lär dig att köra, måste du ta kurser innan du faktiskt ger dig ut på vägen på egen hand. Under dessa lektioner får du bekanta dig med grunderna i körning samt de lagar och förordningar du måste följa.

Tyvärr, trots att de känner till reglerna, kan förare ibland bli slarviga när de kör och hamna i en olycka.

Men genom att följa dessa sex sunt förnuftiga steg kommer du att undvika olyckor av alla slag och garantera både din säkerhet och säkerheten för dem runt omkring dig.

Akta dig för trafiksäkerhetsmarkeringarna

Att vara medveten om trafiksäkerhetsmarkeringarna är ett bra sätt att undvika kollisioner på vägen. En markör vars betydelse ofta förbises av förare är pollare. Men du kanske undrar vad är en pollare och vad är dess syfte.

Generellt sett är pollare metallstolpar med reflekterande markörer som tjänar till att fånga förarens uppmärksamhet och leda dem längs vägen för att förhindra uppkomsten av trafikolyckor runt angivna områden samtidigt som fotgängare och egendom skyddas från fordonspåverkan. De är gjorda av olika material, finns i olika färger och tjänar olika ändamål på vägen.

Följ hastighetsgränserna

En viktig orsak till trafikolyckor är för hög hastighet. Människor kör ibland över den föreskrivna hastighetsgränsen och hamnar i bilolyckor med svåra skador, blåmärken och dödliga konsekvenser. Därför är det viktigt att följa de angivna hastighetsgränserna som är placerade längs vägen och som upprätthålls enligt lag för att säkerställa din säkerhet och minska risken för potentiella kollisioner.

I allmänhet varierar hastighetsgränserna beroende på provinsen eller territoriet du kör i. Till exempel, lagstadgad hastighetsbegränsning för bostads- och skoldistrikt varierar mellan 30 och 50 km/h och 60 km/h uppåt på landsbygd och motorväg.

Öva trafiksäkerheten

Förutom att köra inom hastighetsgränserna är det viktigt att du vidtar andra försiktighetsåtgärder på vägen för att säkerställa din säkerhet och förhindra trafikolyckor. Några av dessa åtgärder inkluderar att alltid använda säkerhetsbältet, att inte köra påverkad och att inte köra distraherad.

Till exempel är det strängt förbjudet att använda din mobiltelefon när du kör ett fordon eftersom det kan distrahera dig och du kommer inte att kunna ägna så mycket uppmärksamhet som du borde till trafiksäkerhetsprodukterna och närliggande passagerare och fordon. Dessutom kan det kosta dig stora böter och få dig i trubbel med lagen. Kom ihåg hur färgen på dina ljus kan påverka din säkerhet, läs mer här.

Kör strategiskt och ändamålsenligt

Ett annat effektivt sätt att förebygga trafikolyckor är att köra strategiskt och ändamålsenligt. Detta syftar främst på att följa de allmänna reglerna när man delar väg för att undvika potentiella kollisioner.

Börja till exempel med att alltid hålla avstånd till fordonet framför dig så att du kan dra i bromsarna säkert ifall de stannar. Om du misslyckas med att göra detta kan du komma på att du slår för hårt i bromsen och hamnar i att krascha in i fordonet.

Se också till att du är försiktig när du byter fil och kommer in i en korsning eftersom detta är där blinda fläckar för det mesta finns.

Var uppmärksam på dåliga väderförhållanden

Dåliga väderförhållanden som regn, is, snö och kraftiga vindar kan också orsaka svåra trafikolyckor. De kan få dig att tappa kontrollen över ditt fordon och få dig inblandad i en kollision där du kan skada både dig själv och närliggande fordon.

Därför, om du måste resa någonstans i din bil, var uppmärksam på dåliga väderförhållanden. Kör inom hastighetsgränsen och var försiktig med omgivande fordon och passagerare. Om det är möjligt, undvik att köra bil helt för att förhindra att potentiella trafikolyckor inträffar.

Summering

Tyvärr inträffar trafikolyckor så det är avgörande att förarna är försiktiga på vägen så att de kan undvika att skada sig eller köra in i ett annat fordon. Det bästa sättet att göra det är att följa de grundläggande reglerna och bestämmelserna och göra vägarna säkrare för alla.

Från att köra inom hastighetsgränserna till att bära ett säkerhetsbälte, gå igenom dessa tips för att hjälpa dig att bli en bättre förare och förhindra potentiella trafikolyckor när du är på vägen.

Vill du läsa om varför elbilar är bättre för miljön eller andra artiklar om bilen? Kolla in upmag.se och magia.se.

Läs gärna även hur viktigt det är att veta: Hur du ska använda dina olika belysningar till bilen korrekt